+61 420 61 61 65 smart@smartedu.com.au

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu (“6698 sayılı kanun”) kapsamında kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Smart Education PTY LTD (Smart Education Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı (SmartEDUTM)) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: SmartEDUTM ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, SmartEDUTM ’nun hissedarlarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’unun 8 ve 9. maddelerindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: SmartEDUTM ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikasının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

SmartEDUTM faaliyetlerini sürdürmek için kişisel verilerinizi fomrlar, anketler, internet siteleri, temsilcileri vb. kanallar aracığıyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı kanun’unun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

Kanuni Haklarınız

6698 sayılı kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin münhasıran kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  10. Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için SmartEDUTM ’ya yazılı olarak başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Bu çerçevedeki başvurularınız 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

İletişim Bilgileri

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, talebinizi detaylı anlatan bir yaziyi ile birlikte

Smart Education PTY LTD
Altinsehir Mah Ahmet Taner Kislali Bulvarı
No:34 Göktan Sitesi A-B  Ofis Blok No:30
Nilufer BURSA TURKIYE

adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yoluyla iletebilirsiniz.

Alternatif olarak kvk@smartedu.com.au eposta adresimiz veya www.smartedu.com.au/kvk baglantisinda yer alan form ile de gönderebilirsiniz.

 

Don’t Miss

Contact SmartEDU

You are only one click away from SmartEDU. You can contact us via Whatsapp, phone, e-mail or our social media channels. You can call us or fill our communication form to request an appointment.

WHATSAPP

+61 450 40 20 43
+61 424 07 55 14

E-MAIL

smart@smartedu.com.au

OFFICE

+61 (2) 83 152 152 
+61 (2) 4047 4057  
+61 (4) 50 40 20 43
+61 (4) 24 07 55 14

ADDRESS

Level 3 
478 George Street
Sydney 2000
NSW Australia 

Acknowledgment of country:
SmartEDU acknowledges recognises and respects the elders, families and forebears of Aboriginal and Torres Islander who are the traditional owners of the land throughout the regions we work and deliver services and pays respect to their cultures and elders past, present and emerging.